Schrijfoefening: Vragen

Maak goede zinnen

hij/zijn en zij/haar: vul in