info voor de lesgever

De oefensite is domeinoverschrijdend. Dat is een logische keuze, want de thema's zijn gemeenschappelijk voor alfa, nt2 en nt1.
Veel oefeningen en filmpjes zijn geschikt voor meerdere domeinen. Cursisten die veranderen van domein, blijven in de vertrouwde oefenomgeving.

Laat de cursisten eerst oefenen op hun smartphone in de les. Ben je in een thema bezig, laat zien waar ze dat terugvinden op de oefensite en welk niveau ze voor zichzelf best kiezen. Zo raken ze vertrouwd met de betekenis van de icoontjes en de navigatie op de site, en kunnen ze die ook zelfstandig gebruiken buiten de les.

Met de qr-code hiernaast kunnen de cursisten makkelijk naar de site. Daarna kunnen ze de oefensite snel op hun smartphone terugvinden als ze een snelkoppeling plaatsen op hun beginscherm. Wat moeilijk? Een collega of een mediacoach kan je helpen.

Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte icoontjes in de site en hun betekenis.

thema's

technisch lezen en schrijven

Bedoeld voor ALFA en NT1 (maar ook nuttig voor NT2). Deze oefeningen werken aan de doelen van

  • de modules 'lees- en schrijfvoorwaarden'

  • de modules 'technisch lezen en schrijven'.

de klas

personalia

werk

vrije tijd

wonen

gezondheid

consument

actua

vaardigheden

spreken en luisteren

lezen en schrijven

Alle 'lezen en schrijven' oefeningen zijn ontworpen voor NT2 cursisten omdat ze een zeker niveau lezen en schrijven veronderstellen. Ze kunnen ook dienen voor NT1 en Alfa cursisten (TLS 4 / 5) die dit niveau halen.

doelgroep

NT2: BT1 & BT2

Alfa: BT1, BT2, begin BT3

NT2: BT3 & BT4

Alfa: BT3, BT4 en begin WS5

NT2: WS1 & WS2

Alfa: WS5, WS6, WS7 en WS8

thema wiskunde

getalbegrip: getalstructuur, getallenrijtjes...

getalbegrip: kommagetallen

bewerkingen: optellen en aftrekken

bewerkingen: maaltafels

bewerkingen: vermenigvuldigen

bewerkingen: deeltafels

bewerkingen: delen

bewerkingen: hoofdrekenen, tafels, rekenmachine,...

geldrekenen

verhoudingen en regel van drie

breuken en procenten

tijdrekenen: klok, kalender,...

meten: lengtematen

meten: oppervlakte en omtrek

meten: inhoudsmaten

meten: gewicht, volumematen

meten: lengte, inhoud, gewicht,...

vormleer